dissabte, 8 de febrer de 2014

Llibres - art. Sobre la poesia d'Alda Merini


LLIBRE 1
Si dice che la creazione del Paradiso fosse la 
favola di un ignoto amore che a un certo punto 
sprigionò le ali dalla crosta terrestre, e così, 
raffreddandosi la terra, comparvero, al di là delle credenze bibliche, 
i primi voli degli angeli. (Alda Merini. La carne degli angeli) 

Guix, llavors d'auró, claus, malla de galliner, vernís, fil, paper. 30 x 15 x 15 cm. Gener 2014Es diu que la creació del Paradís és la
fàbula d'un amor desconegut que de sobta desplega
les seves ales des de l'escorça terrestre, i que,
al refredar-se la terra, més enllà de les
creences bíbliques, neixen els primers 
vols dels àngles. 

(Del Llibre La carn dels àngels)

detallGuix, claus, paper cremat, vernís, malla de galiner   25 x 25 x 25 cm. Gener 2014
LLIBRE 2
Niente riesce a cantare il silenzio meglio di voi,
eppure la vostra materia è il bacio.
Voi con un bacio sconvolgete le menti,
con un bacio toccate le origini della terra.
Voi con un bacio sfiorate le ali degli altri angeli,
e le vostre labbra sono promiscue e attente,
e le vostre labbra sono petali di rose
e non fanno fiori,
e le vostre labbra sono polline vivo
in quanto santificate per gli uomini.
Nessuno dei vostri baci è caduto per terra,
nessuno dei vostri baci ha commesso peccato
perché se le labbra degli angeli si toccano
generano luce.
                                    (Alda Merini. La carne degli angeli)


Res pot cantar el silenci millor que vosaltres,
malgrat això la vostra matèria és el petó.
Vosaltres amb un petó torbeu les ments,
amb un petó toqueu els orígens de la terra.
Vosaltres amb un petó fregueu les ales dels altres àngels,
i els vostres llavis són promiscus i atents,
i els vostres llavis són pètals de roses
i no fan flors, 
i els vostres llavis són pol·len viu
ja que santifiquen els homes.
Cap dels vostres petons va caure a terra,
cap dels vostres petons va cometre pecat
perquè si els llavis dels àngels es toquen
generen llum.

(Del Llibre La carn dels àngels)
LLIBRE 3
Varis poemes del llibre La carn dels àngels 
Tinta xinesa, llapis i paper cremat, cosit en malla de galliner  25 x 25 cm. Gener 2014