NEIXEN DEL BLANC Exposició a l'ESPAI 11, VIC
SORTIRAN DEL BLANC

A L’ESPAI 11,
Papers estesos -com llençols- blancs de fum

A L’ESPAI 11,
Traços rítmicament escampats per les parets

A L’ESPAI 11,
Barretes d'encens i palo-santo s’encenen tenyint de gris i ocre el paper
blanc

A L’ESPAI 11,
El moviment del canell es fixa com una empremta

A L’ESPAI 11,
Línia rere línia, el cos prolonga els traços d’un gest

A L’ESPAI 11,
Matèria i no matèria es contraposen i recolzen

A L’ESPAI 11,
Fum i grafit

A L’ESPAI 11,
LÍNIES I FUM SORTIRAN DEL BLANC
PES / COS / SOLITUD / BATEC / ESQUERDA / IMPERMANÈNCIA
ATZAR / EMPREMTA / REPETICIÓ / GEST / BUIT

Comentaris